Technický riaditeľ

“Úloha technických riaditeľov v kluboch a vo futbalovom zväze je rozhodujúca. Na jednej strane určujú smer profesionálnej práce, koordinujú prácu a kontrolujú výsledky, na druhej strane zodpovedajú za výsledky práce a za dlhodobosť koncepcie činnosti.

Tento softvér konečne umožňuje trénerom a technickým riaditeľom, v rámci medzinárodne uznaných značení, pre každého jednotne a všetkým prístupne zdokumentovať realizovanú prácu v klube.

S programom vytvorené tréningové plány, herné situácie stlačením jediného tlačidla sa transformujú do formy prezentácie a môžete ich prezentovať na odborných poradách! V praxi realizovanú a zdokumentovanú prácu možete kontrolovať a hodnotiť. Je príležitosťou na archiváciu a neskoršiu spätnú väzbu. Neposledným aspektom je aj to, že zrealizovaná činnosť je archivovaná a k dispozícii i keď dôjde k výmene trénera.

Do profesionálne práce trénerov prináša systém a moderné prístupy, čo vysoko hodnotia i auditórske firmy.”

Prukner László

Technický riaditeľ mládeže, FTC, 2018-

Inštruktor, futbalový manažér, Univerzita telesnej výchovy, 2015-

Inštruktor školenia trénerov UEFA Pro licencie MLSz

Hlavný tréner, technický riaditeľ, Kaposvár, FTC, ZTE (I. liga))